Despre noi

C.M.I. DR. OANA RUSU este acum RODOCTOR MEDICAL CENTER S.R.L.

RODOCTOR MEDICAL CENTER vă oferă servicii medicale de calitate în specialitățile de:

Medicina muncii agenților economici preocupați de performantele fizice și psihice ale angajaților lor. Sănătatea și securitatea angajaților dumneavoastră sunt importante pentru noi. De aceea vă oferim examene medicale la angajare, controale medicale periodice, analizele medicale (în colaborare cu partenerii noștri) și investigațiile prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie profesională.

Medicina muncii are ca scop prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securității lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și a accidentelor, informarea, consult de specialitate, instruirea lucrătorilor precum și direcțiile principale pentru implementarea acestor principii.

Recoltarea probelor și examenele de specialitate se pot realiza atât în cadrul cabinetului situat în cadru Policlinicii APACA cât și la sediul dumneavoastră.

 

Psihologia Muncii cu ocazia angajării sau periodic în conformitate cu Legea 319/2006 și HG nr.355/2007.

Evaluări psihologice pentru profesii care implică riscuri: lucru la înălțime; lucru în condiții de zgomot; lucru în condiții de izolare; lucru în tură de noapte; munca în rețelele de înaltă, medie și joasă tensiune, aflate sau nu sub tensiune; radiații ionizante; manipulare de substanțe toxice.

Avize psihologice obligatorii pentru: personal cu funcții de decizie; cadre didactice; personal care în cadrul activității profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intra uzinal și/sau mașina instituției; admiterea în Instituțiile de Învățământ Superior.

 

Medicina internă prin asigurarea serviciilor medicale de specialitate la cabinet și la domiciliu, efectuarea examenului clinic complet prin efectuarea investigațiilor de bază, interpretarea rezultatelor de laborator și paraclinice, electrocardiogramă (EKG) şi interpretarea ei, ecografie generală.

În urma examinărilor clinice și paraclinice se va stabili diagnosticul corect al afecțiunii și va da o serie de recomandări privind corecții ale stilului de viață și tratament pentru a vindeca afecțiunea sau pentru a preveni eventualele complicații.

Medicina internă este specialitatea căreia trebuie să vă adresați atunci când apar semne şi simptome ce vă afectează calitatea vieții, dar şi periodic, anual, pentru un control general de rutină. Așadar nu întârziați prezentarea la medicul internist atunci când apare ceva neobișnuit în starea dumneavoastră de sănătate. Va fi mai ușor de tratat, iar calitatea vieții dumneavoastră cu siguranță va fi mai bună.

 

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon