Medicina muncii - Regulile de baza ale securitatii si sanatatii in munca

   Securitatea in munca este prioritatea numarul unu intr-o companie, intreprindere, entitate angajatoare.

   Securitatea ne priveste pe toti, iar prin aplicarea urmatoarelor reguli de baza, asiguram securitatea noastra si ne pastram sanatatea. 

 1. Formarea la postul de munca

Lucratorii trebuie sa primeasca toate informatiile necesare privind riscurile pentru securitatea si sanatatea in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie, cat si la nivelul fiecarui post de lucru si/sau fiecarei functii.

Instruirea trebuie sa se realizeze: la angajare; la schimbarea locului de munca sau la transfer; la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent; la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru; la executarea unor lucrari speciale.

 1. Depozitare, aranjare, ordine si curatenie

Un instrument util pentru organizarea locurilor de muncă este regula 5S. Denumirea vine de la cinci cuvinte japoneze care încep cu litera S, respectiv Seiri , Seiton , Seiso , Seiketsu (standardizare) şi Shitsuke .

5S este un program structurat pentru a obţine în mod sistematic: organizare, curăţenie şi standardizare la locul de muncă, contribuind astfel la îmbunătăţirea productivităţii şi la reducerea problemelor de calitate şi de securitatea muncii.

Primul pas al procesului se referă la eliberarea spaţiului de la locul de muncă şi eliminarea tuturor materialelor şi obiectelor ne-necesare.

Cel de-al doilea pas al procesului se referă la eficienţă şi la reducerea timpului necesar pentru accesul la echipamente şi realizarea sarcinilor de lucru.

Al treilea pas al procesului 5S constă în curăţarea locului de muncă (pardoseală, maşini, dulapuri, etc.).

Cel de-al patrulea pas al procesului 5S constă în definirea standardelor (reguli, obiceiuri şi proceduri standard) la care trebuie să se raporteze personalul în măsurarea şi menţinerea gradului de ordine şi curăţenie.

Ultimul pas al procesului înseamnă disciplina şi respectarea celor 4 S anteriori.

 1. Purtarea echipamentului individual de protectie

In toate activitatile pe care le desfasuram avem obligatia sa purtam echipamentul individual de protectie desemnat prin fisa postului.

 1. Circulatia pietonilor si a vehiculelor

Atentie la coborarea scarilor, circulam pe aleile marcate, tranversam pe trecerile de pietoni.

 1. Ergonomie

Foarte multi lucratori sunt solicitati fizic la locul de munca/postul de lucru, prin manipularea manuala a maselor grele sau prin pozitii de lucru fortate sau vicioase. Un numar mare dintre acestia sufera de afectiuni musculo-scheletale, plangandu-se de pozitii dureroase si obositoare in timpul muncii, acuzand dureri musculare la maini si picioare.

Manipularea manuala reprezinta transportarea sau sustinerea unei mase de catre unul sau mai multi lucratori, inclusiv ridicarea, coborarea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea acesteia. Toate aceste operatiuni pot implica riscuri de accidentare sau imbolnavire profesionala (afectiuni dorsolombare).

Angajatorul trebuie sa asigure echipamente mecanice pentru a evita manipularea manuala a greutatilor de catre lucratori si sa ia masuri organizatorice corespunzatoare. Lucratorii trebuie sa foloseasca echipamentele ajutătoare la manevrarea pieselor grele (transpalete electrice înclinabile, cărucioare hidraulice etc.) desemnate prin fisa postului.

Atunci cand manipularea manuala nu poate fi evitata, angajatorul trebuie sa organizeze locurile de munca astfel incat activitatea sa se desfasoare in conditii de siguranta si cu risc cat mai mic pentru sanatate si sa asigure lucratorilor o instruire adecvata asupra tehnicilor de manipulare pentru ridicare/impingere/tragere:

 • Pregătiți-vă întâi masa de lucru și apoi așezați greutatea.

 • Mergeți cât mai aproape de masă când manevrați greutatea. Nu plasați masele de ridicat (greutățile) direct pe sol, ci la o înălțime de aproximativ 30 cm de sol.

 • Ajutați-vă colegii care au de manevrat piese grele.

La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtarea maselor, se vor repartiza numai salariati care corespund din punct de vedere fizic. Se interzice manipularea de catre un singur salariat a maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera dezechilibrari. Se interzice manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor, fara efectuarea unor controale medicale periodice.

Manipularea manuala a maselor grele da simptomatologie dureroasa dorsolombara.

Este interzis tinerilor sub 16 ani sa manipuleze greutati.

Afectiunile cauzate de manipularile manuale se pot produce imediat sau, in timp, prin acumularea traumatismelor mici, aparent neimportante.

Efecte asupra sanatatii:

 • imbolnaviri – afectiuni musculo-scheletale, care se pot produce in orice zona a corpului, mai sensibile fiind membrele superioare si spatele, in special zona dorsolombara;

 • accidente de munca (fracturi, taieri, contuzii, entorse etc.) determinate de caderea lucratorului sau de prabusirea materialelor si obiectelor manipulate.

 1. Interventia la o instalatie electrica

Interventiile la instalatiile electrice se fac de catre persoanele autorizate, respectand consemnele procedurilor in vigoare. Delimitarea materială a zonei de lucru şi montarea indicatoarelor avertizoare de securitate este necesara pentru evitarea accidentelor de munca.

Instalaţiile sau echipamentele de muncă electrice trebuie să fie verificate la recepţia acestora, înainte de punerea în funcţiune şi apoi periodic în exploatare, precum şi după fiecare reparaţie sau modificare. Este interzisă punerea sub tensiune a instalaţiei, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificări.

Prevenirea riscurilor de natură electrică se face şi prin verificarea periodică a instalaţiilor electrice şi echipamentelor de muncă alimentate electric. Verificările periodice garantează eficacitatea procedurilor de întreţinere applicate pentru instalaţiile electrice, echipamentele de muncă alimentate electric, ale echipamentelor şi mijloacelor de protecţie utilizate în instalaţiile electrice.

 1. Interventia la mijloacele de productie (utilaje, masini, linii industriale etc.)

Interventiile la mijloacele de productie se face de catre persoanele autorizate, respectand consemnele procedurilor in vigoare. Delimitarea materială a zonei de lucru şi montarea indicatoarelor avertizoare de securitate este necesara pentru evitarea accidentelor de munca.

 1. Stocarea si manipularea sculelor, matritelor, substantelor toxice, deseurilor, …

Stocarea trebuie realizata in zone special amenajate prin respectarea normelor in vigoare. Depozitarea se face in funcție de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare, combustibilitatea si proprietățile fizico-chimice a materialului. Se interzice depozitarea in același spațiu a substanțelor, materialelor, produselor care, prin contact direct intre ele, pot genera incendii/explozii urmate de incendii. In spatiile de depozitare se afișează la loc vizibil instrucțiunile specifice de apărare împotriva incendiilor, regulile de comportament in caz de incendiu, precum si planul de depozitare si evacuare a materialelor periculoase.

Este interzis păstrarea unor cantități de materiale mai mare decât capacitatea maxima admisa, prevăzută prin proiect.

Depozitarea produselor se face cu respectarea distantelor normate fata de instalațiile electrice, de încălzire, cu surse de foc/de căldura si altele asemenea.

Depozitarea produselor se face se face aplicand urmatoarele reguli: respectarea cantitatii de stocare la postul definit de autoritatea angajatoare; inchiderea recipientelor; reetichetarea produselor reconditionate, fractionate (divizate in mai multe recipiente).

Principalele riscuri posibile privind securitatea lucrătorilor implicaţi în activităţile de gestionare, stocare si manipulare sunt generate de:

 • contactul cu substanţele chimice periculoase (inclusiv prin inhalare), cu agenţi mutageni, agenţi biologici infecţioşi etc;

 • zgomotul şi vibraţiile generate de utilaje în cursul operaţiilor de manipulare si depozitare;

 • lucrul la înălţime;

 • manipularea maselor mari (la manipularea manuală a recipienţilor umpluţi subtante chimice, matritelor, sculelor, etc.).

 1. Prevenirea riscurilor la utilizarea produselor chimice (carburanti, benzina, diesel, uleiuri, vopsele, etc.)

Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii în munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.G.  nr. 1425/2006 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

RODOCTOR MEDICAL CENTER vă oferă un pachet complet care include examenul clinic medical și evaluarea psihologică la prețuri accesibile. Atât evaluarea psihologică cât şi examenul clinic medical se pot realiza la sediul firmei beneficiare în condițiile în care există un spațiul adecvat în care să se deruleze aceste activități, cât şi la sediul nostru.

Emplacement

RODOCTOR MEDICAL CENTER
Bulevardul Iuliu Maniu, Nr 7, Policlinica APACA, Corp G, Parter, Cabinet 23A
Bucuresti, Sector 6
Roumanie
44° 26' 0.7116" N, 26° 3' 6.0588" E
RO
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon