Instruire prim ajutor

Vă propunem instruirea personalului dumneavoastră în acordarea „primului ajutor de bază”, conform art. 10  din legea 319/2006 SSM (Protecţia Muncii).

RODOCTOR MEDICAL CENTER instruieşte în cadru organizat, personalul din cadrul societăţilor comerciale sau al institutiilor, în acordarea primului ajutor în situaţii de urgenţă, formarea persoanelor desemnate pentru acordarea Primului Ajutor .

Instruirea de prim ajutor acoperă cunoştinţele necesare pentru a oferi suportul esenţial de bază victimelor accidentelor la locul de muncă, fiind compunsă dintr-o prezentare teoretică și un exercitiu practic pe manechinul simulator, realizate de medic de medicina muncii cu dublă specialitate de medicină internă.

În urma efectuării cursului de prim ajutor, se eliberează ADEVERINTĂ DE PARTICIPARE la instruire pentru acordarea primului ajutor.

Tariful este de 10 lei/persoană.

Pentru grupuri mai mari de 10 persoane, tariful este de 70 lei/persoană.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon