PSIHOLOGIA MUNCII

Psihologia muncii si organizationala este o ramura aplicativa a psihologiei care studiaza relatia OM-ORGANIZATIE, comportamentul organizational, conditiile psihologice de munca, consecintele muncii.

Psihologia Organizationala se refera la comportamentul individual/colectiv al oamenilor, in relatie cu organizatia.

Psihologia Muncii se refera la activitatea de munca a oamenilor, adica la modul in care oamenii fac fata sarcinilor care le revin: aptitudini, competenta, analiza muncii, analiza posturilor, recrutare si selectie de personal, evaluarea performantelor profesionale, managementul performantei, stres ocupational etc.

Evaluarea psihologica este parte componenta a examenului medical realizat la angajare/control periodic/schimbare functie, efectuat de un medic de medicina muncii. Fiecare angajator are responsabilitatea legala de a asigura realizarea evaluarii psihologice pentru angajatii sai, in functie de domeniul de activitate al firmei si de conditiile speciale ale postului (lucrul in conditii de tura de noapte, lucrul la inaltime, personal care conduce masina de serviciu etc.)

In acest domeniu sunt incluse testari si evaluari psihologice ale aptitudinilor cu ocazia angajarii sau periodic inonformitate cu Legea 319/2006 si HG nr.355/2007.

Evaluari psihologice pentru profesii care implica riscuri:

 • lucru la inaltime;
 • lucru in conditii de zgomot;
 • lucru in conditii de izolare;
 • lucru in tura de noapte;
 • munca in retelele de foarte inalta, inalta, medie si joasa tensiune, aflate sau nu sub tensiune;
 • radiatii ionizante;
 • manipulare de substante toxice.

Avize psihologice obligatorii pentru:

 • personal cu functii de decizie;
 • cadre didactice;
 • personal care in cadrul activitatii profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intrauzinal si/sau masina institutiei;
 • admiterea in Institutiile de Invatamant Superior.

RODOCTOR MEDICAL CENTER va ofera un pachet complet care include examenul clinic medical si evaluarea psihologica la preturi accesibile. Atat evaluarea psihologica cat si examenul clinic medical se pot realiza la sediul firmei beneficiare in conditiile in care exista un spatiul adecvat in care sa se deruleze aceste activitati, cat si la sediul nostru.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon